Fajsławice

Nasza główna miejscówka skąd wykonujemy przeloty. Loty wykonywane są przy pomocy malinek. Wysokości holu oscylują w granicach 500-700m. Miejsce charakteryzuje się świetnymi warunkami termicznymi. Zazwyczaj nad startem z obu stron i pośrodku drogi holowania znajdują się kominy.
Droga ma wystawę NW-SE.
Jak trafić?
Jadąc z Lublina Kierujemy się na Zamość. Po dojechaniu do Fajsławic przed kościołem skręcamy w lewo a następnie po około 500m przed stawem w prawo. Po kolejnym kilometrze skręcamy w prawo przy tabliczce Zosin 3 i już znajdujemy się na naszej drodze.
Warto pamiętać ze nad głowa mamy strefę TMA Lublin i nad samymi Fajsławicami nie przekraczamy wysokości 1676m npm. Lecąc w kierunkach południowych strefa kończy się po paru kilometrach i sufit znika.