Depułtycze Królewskie

Akademicki Port Lotniczy Depultycze Krolewskie (kolo Chelma) lotnisko trawiaste o długości pasa ok 1300m. Wystawa N-S z małymi odchyłkami. Hole przy użyciu wyciągarki stacjonarnej. Osiągane wysokości na holu 300-500m. Miejsce charakteryzuje się wspaniałymi warunkami termicznymi ze względu na czarnoziemy i pokłady kredy płytko pod powierzchnią gruntu. Bez problemu można wykręcić się nawet z wysokości 100m. Możliwe dalekie przeloty w kierunku północnym. Jak na każdym lotnisku panują tu zasady, wiec jeśli będziecie się tu wybierali samochód bezwarunkowo zostawiamy pod portem i obrzeżem lotniska idziemy grzecznie z plecakiem w kierunku miejsca startu. Jeśli na lotnisku wykonywane są jakieś loty inny statków powietrznych nie stawiamy skrzydeł i ograniczamy się tylko do przygotowania i sprawdzenia sprzętu bezpośrednio przed startem.